עשוי לעניין אותך בנוסף :

המשימה הניצבת היום בפני לשכת עורכי-הדין

Financial Analyst

סיוע בהליך הקליטה המקצועית של למעלה מאלף עורכי-דין חדשים בירושלים

בשנים האחרונות הוסמכו במחוז ירושלים לבדו, למעלה מאלף עורכי-דין חדשים, המבקשים את דרכם במגזרים השונים – מקצתם במגזר הציבורי, מקצתם שכירים במגזר הפרטי, ומקצתם עורכי-דין עצמאיים.

בפני לשכת עורכי-הדין ניצבת משימה כבדת משקל, לסייע בקליטה המקצועית של עורכי-הדין החדשים, במטרה להקל על תהליכי קליטתם המקצועית. אנו פועלים תדיר לקליטה נכונה וטובה של חברי הלשכה החדשים, אך נראה לי כי ריבוי עורכי-הדין החדשים, מעלה צורך ליזום מהלך סדור וממוסד לקידום מטרה חשובה זו.

לטעמי, יש בידי לשכת עורכי-הדין להציע לעורכי-הדין החדשים סיוע בשני אפיקים:

א.   סיוע בהכוונה ובהשמה מקצועית

ב.   סיוע בהעמדת השתלמויות מקצועיות מיוחדות, שתכליתן להקנות יסודות נחוצים לעורכי=דין בתחילת דרכם.

בכוונתי, לפיכך, להנחות את פורום ההשתלמויות במחוז ירושלים, לייחד השתלמויות ענייניות ותכליתיות לעורכי-דין חדשים בנושאים פרקטיים–בסיסיים, כדוגמת ניהול המגע מול הלקוח, ניהול תיק אזרחי בבית-המשפט, טיפול משפטי במכר דירה יד-שנייה, רישום חברות ורישום עמותות, וכיוצא באלה.

בכוונתי, לפיכך, להנחות את פורום ההשתלמויות במחוז ירושלים, לייחד השתלמויות ענייניות ותכליתיות לעורכי-דין חדשים בנושאים פרקטיים–בסיסיים, כדוגמת ניהול המגע מול הלקוח, ניהול תיק אזרחי בבית-המשפט, טיפול משפטי במכר דירה יד-שנייה, רישום חברות ורישום עמותות, וכיוצא באלה.

את  כל המידע על הקשת הרחבה של העמקה מקצועית מעשית בשורת השתלמויות שהמחוז מציע לחבריו  תוכלו למצוא גם בחוברת שצרפנו באתר מחוז ירושלים ברשת – https://jerusalembar.org.il/ להתרשם – ולהצטרף להשתלמות בתחום ההתמחות שלכם.

בנוסף, פתחנו  במשרדי לשכת עורכי-הדין בירושלים, מחלקת השמה והכוונה לתעסוקה מקצועית.  נקבץ בה הצעות עבודה שיגיעו אלינו, מטעם משרדי עורכי-דין פרטיים, ונציג בפני הפונים אלינו מכרזים שיפורסמו מטעם השירות הציבורי. כמו כן, נפעל להכוונת עורכי-דין המעוניינים בכך, אל גופים המספקים עבודה משפטית בירושלים לעורכי-דין חיצוניים, גופים כדוגמת הסניגוריה הציבורית, לשכת הסיוע המשפטי או עיריית ירושלים. ידיעה על כך מתפרסמת באתרי המחוז.

אני מקווה שמיסודה של פעילות זו, במתכונת שפירטתי לעיל, תביא תועלת רבה לעורכי-הדין החדשים שיפנו אלינו, בבקשה לקבלת סיוע בתחומים אלה.

עו"ד אשר אקסלרד, יו"ר ועד מחוז ירושלים

לשכת עורכי הדין בישראל

תפריט ניווט