עשוי לעניין אותך בנוסף :

כל הפניות לצמרת – כך אנו פועלים להשגת סיוע עכשיו

Financial Analyst

יו"ר ועד המחוז עו"ד אשר אקסלרד על הפעילות הגוברת נוכח המשבר המחריף

חברים יקרים,

בהמשך להודעתי הראשונה, אני מבקש להביא לידיעתכם מקבץ פעולות בהן נקטה לשכת עורכי הדין בשבוע האחרון, ביוזמת ראש הלשכה וועדות המועצה הארצית. הצורך בסיוע הולך וגובר – ואנו משלבים ידיים כדי להביא אותו עכשיו.

1. פנייה אל ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, ואל שר האוצר מר משה כחלון, בבקשה להקים קרנות הלוואה ופיצויים, לסיוע לעסקים המתקשים בביצוע תשלומי השכירות.

2. פנייה אל שר הפנים, מר אריה דרעי, בבקשה להארכה אוטומטית של רישיונות העסק, לאור מצב החירום המיוחד.

3. פנייה אל נשיא איגוד הבנקים ואל המפקחת על הבנקים, להימנע לעת הזו מלסווג חשבונות כמוגבלים בגין החזרות שיקים, ולאסור העברת נתוני אשראי למאגר מידע, כפי הסמכות הנתונה מכוח סעיף 20 לחוק נתוני אשראי.

4. פנייה אל הנהלת בתי המשפט להבהרת התקנות שהותקנו למצב החירום המיוחד, לדיונים בבתי המשפט.  על כך השיב עו"ד ברק לייזר (היועץ המשפטי למערכת המשפט), כי מועדי הדיון שאינם נדונים בהתאם לתקנות יבוטלו אוטומטית, וייקבעו מחדש לאחר תום תקופת החירום. עוד הובהר, כתקופת החירום המיוחד לא תבוא במניין המועדים שנקבעו בחוק, או בהחלטה שיפוטית.

5. פנייה אל רמ"י, לדחיית המועדים שנקבעו למימוש זכייה במכרזי רמ"י.

6. פנייה אל שר המשפטים ואל מנהל בתי המשפט, לשקול את ביטול פגרת בתי המשפט לתקופת הקיץ, בהתחשב בפגרה הבלתי צפויה הנכפית עלינו כעת, עד למועד בלתי ידוע.

לנוחותכם, מצורפים בזאת המכתבים שהוצאו מטעם לשכת עורכי הדין, כמפורט בהמשך כתבה זאת ובכתבות נוספות במגזין אתר המחוז.

מוסדות הלשכה טורחים לפעול אל מול כל גורמי הרשות הרלוונטיים, בכל נושא ועניין שיש בו להעיק על תפקודם של עורכי הדין, עצמאים כשכירים.

ככל שתראו לנכון להעלות בעיות הטעונות טיפול או פתרון, אודה לכם אם תסייעו בידינו להציף בעיות כאלה בפני הגורמים הרלוונטיים, ולהפעיל את יכולותיה של לשכת עורכי לסייע במציאת פתרונות לבעיות אלה.

אנחנו כאן איתכם ולרשותכם.

שלכם,

אשר אקסלרד

יו"ר ועד מחוז ירושלים

 

מכתב ראש הלשכה לשר המשפטים לביטול פגרת הקיץ.pdf

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש-הגבלת פעילות(התשף-2020.pdf

מכתב ראש הלשכה וועדת רישוי עסקים לשר הפנים להארכת תוקף רשיונות עסק.pdf

מכתב ראש הלשכה לבכירי הבנקים על התנהלות הבנקים בצל משבר הקורונה.pdf

מכתב דרישת ראש הלשכה לברק לייזר להבהרה בעניין ביטול דיונים.pdf

הבהרת ברק לייזר לדרישת ראש הלשכה להבהרה בנושא ביטול דיונים.pdf

מכתב בנושא המיסים.pdf

 

תפריט ניווט