על משפט ופוליטיקה - לשכת עורכי הדין ירושלים

סל קניות:

על משפט ופוליטיקה

Financial Analyst
יש לנו מערכת משפטית מצויינת. מהטובות בעולם. שיטת משפט מצויינת, שופטים איכותיים, מקצועיים וחרוצים. תקלות? ודאי שיש. כמו בכל מערכת. יש מקום לתיקונים, ונזכור נא כולנו, שיש גם דרך לתקן.
יש לנו גם מערכת ממשל דמוקרטית, מתקדמת בתחומים רבים. אכן, בשנתיים האחרונות רבו במערכת הממשל תקלות, שהובילו למחלוקות סוערות בחברה, לחמש מערכות בחירות ולחילופי שלטון תכופים. לא נעים, אבל לא נורא. ככה זה לפעמים בדמוקרטיה.
הממשלה שזה עתה נבחרה, מעלה לחקיקה מהירה הצעה ל”רפורמה” בעולם המשפטי המוכר לנו. מוצעים, בין השאר, שינויים בדרך בחירת השופטים, שינויים במעמד היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, חקיקת ”פיסקת התגברות” על החלטות בג”צ, ושינויים מהותיים בעילות הביקורת המשפטית על החלטות מינהליות.
השינויים המוצעים הוצבו לשיגור בערוץ ”תלול מסלול”, לחקיקת הכנסת בקריאה ראשונה, שניה ושלישית. כל זאת, מבלי להיזקק לועדה מקצועית שתעסוק בעניין השינויים המוצעים והשלכותיהם, ומבלי שהובאו לדיון ציבורי חוות דעתם של חכמי משפט, שנתנו לכך את דעתם.
השינויים המוצעים מצויים במחלוקת ציבורית חריפה. ה”רפורמה” המוצעת, ככל שיאושרו חלקים ממנה בחקיקה, עלולה להביא לשינויים דרמטיים בעולם המשפטי שבו אנו חיים, ובכך אין להקל ראש. המהפך המבוקש מחייב את כולנו למשנה זהירות.
מטבע הדברים, מקפל בתוכו השינוי המוצע קשיים מהותיים, שכאמור, כולם טעונים, לטעמי, דיון ציבורי מקדים. אבל לדעתי, בעייתית לא פחות מכך היא הדרך המוצעת לביצועו הבהול של השינוי המבוקש. דרך שבה משוגרות הצעות החוק הללו אל ה”כביש המהיר”, במהירות שיא, בחופזה יתרה.
שמענו את אמירותיו הנחושות של שר המשפטים, שהציג בפני הציבור הרחב את משנתו באופן נחרץ וברור. מנגד, שמענו גם את דבריה הנכוחים של נשיאת בית המשפט העליון, שהזהירה מפני הסכנות הצפויות בהצעותיו אלה של שר המשפטים. במצב עניינים זה, הגיעה העת לעצור, להתכנס לדיונים מעמיקים ולבדיקת המשמעויות וההשלכות שיש לכל אחת מן ההצעות המונחות על הפרק.
אני קורא מכאן לשר המשפטים וליו”ר ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, לקיים דיונים מעמיקים בהצעות העומדות על הפרק, בשיקול הדעת הראוי, בפגישות, בישיבות, בדיוני ועדות הכנסת ובתקשורת, בהשתתפות חכמי מדעי המדינה וחכמי המשפט, ולעיני הציבור הרחב. כל זאת בפתיחות, תוך התחשבות מרבית בדעותיהם של נציגי מערכת המשפט, ושל נציגי הציבור מן המגזרים השונים, אנשי קואליציה ואופוזיציה, נציגי לשכת עורכי הדין ואישי ציבור רלוונטיים.
למדנו מפי שלמה המלך, החכם מכל אדם, בספר משלי: ”דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום”. ובפרקי אבות א’, א’ שנינו: ”הוו מתונים בדין”. עת לבדוק את מה שניצב על המדוכה בשיקול דעת, בכובד ראש ראוי, ולהימנע מקבלת החלטות מתוך חופזה יתרה.
אני משוכנע שבדרכי נועם, שלום ומתינות, נוכל להביא לתוצאות הטובות ביותר, שמהן נפיק כולנו תועלת, תוצאות שתבאנה לשיפור המבנה המשטרי והמשפטי, באופן שיהיה מקובל על החברה הישראלית ועל כל הרשויות הפועלות למענה.
בברכה להצלחה גדולה,
אשר אקסלרד
יו”ר ועד מחוז ירושלים
לשכת עורכי הדין בישראל

תפריט ניווט