הצגה - מפקח בא -5.6.24 - לשכת עורכי הדין ירושלים

הצגה – מפקח בא -5.6.24