הראשון במוחרם (ראש השנה האיסלאמי) - לשכת עורכי הדין ירושלים

הראשון במוחרם (ראש השנה האיסלאמי)