״שאל את הדיין״ - לשכת עורכי הדין ירושלים

עשוי לעניין אותך בנוסף :

״שאל את הדיין״

Financial Analyst

בבתי הדין הרבניים בישראל נערכים מידי שנה אלפי דיונים במגוון רחב של סוגיות, ביה”ד הרבני האזורי בירושלים הוא מהעמוסים והפעילים שבהם.

לאור זאת קיימנו מפגש מקצועי רחב, בלתי אמצעי, שכלל שיח פתוח ומענה לשאלות בהשתתפות אבות בית הדין הרבני האזורי בירושלים והשר לשירותי דת מיכאל מלכיאלי.

המפגש בהנחיית עו”ד רבקה שורץ, יו”ר מנהלת ועדת בתי דין רבניים במחוז ירושלים נועד לחיזוק הקשר והשיח בין מערכת בית הדין לעורכי הדין והעשרת ארגז הכלים המקצועי של עורכי הדין העוסקים בתחום, במהלכו ניתן מענה רחב ובלתי אמצעי לשאלות המשתתפים על ידי הדיינים והשר.

את המפגש פתחה עו״ד אילנית גוהר, סגנית יו״ר ועד המחוז שבירכה על ההזדמנות של עורכי הדין המייצגים במשפחה להופיע בפני הרכב של 4 אבות ביה״ד. והוסיפה כי הדבר אינו מובן מאליו בפרט בתקופה זו בה שרוי עם ישראל תחת מלחמה.

כמו כן הודתה עו״ד גוהר לשר ולהנהלת בתי הדין, על שיתוף הפעולה הפורה ועל התקנת תקנות הדיינים לשעת חירום לצד המענה המיידי שניתן לקביעת סדרי הדין של בתי הדין הרבניים בתקופה זו, למען ציבור עורכי הדין והמתדיינים.

וציינה את הדיינים שתפקידם בשגרה כרוך בעבודה קשה ומאתגרת, סביב השעון, בנושאי חירום ודיני משפחה, לעיתים בעניינים שהם פיקוח נפש, ותוך שנדרשות הכרעות דין המשפיעות על חיי משפחה, בעיקר בימים אלה.

בהמשך נערך שיח “אחד על אחד” עם עו״ד רבקה שורץ והשר לשירותי דת מיכאל מלכיאלי שעסק בשיקולים והסמכויות בהפעלת ביה”ד הרבניים בזמן חירום לצד ההיערכות לטיפול בעגונות, עקב מצב החירום, השר בירך על הקשר בין עורכי הדין למערכת בית הדין באמצעות הלשכה במחוז ירושלים והבטיח לפעול למען הגדלת התקנים בבית הדין והקלת העומס בעבודת הדיינים ועורכי הדין המייצגים בבית הדין.

בחלק האחרון התקיים פאנל דיינים שכלל מענה ישיר לשאלות פתוחות של ציבור המשתתפים בסוגיות שונות מליבת המקצוע, דוגמת: כתובה, רכוש, מזונות ומשמורת בהשתתפות:

כב’ הדיין הרב מרדכי רלב”ג, ראב”ד בית הדין הרבני האזורי בירושלים, אבות ביה”ד הרבני האזורי בירושלים: כב’ הדיין הרב יצחק אושינסקי, כב’ הדיין הרב מאיר פרימן וכב’ הדיין הרב אוריאל לביא.

בסיום המפגש סוכם כי יתקיימו מפגשים מקצועיים נוספים, שיעסקו בנושאים הייחודיים לעבודת עורכי הדין בייצוג בבתי הדין בהשתתפות הדיינים שהביעו את נכונותם לקחת בהם חלק פעיל.