Zoom - בתי משפט קהילתיים - לשכת עורכי הדין ירושלים

עשוי לעניין אותך בנוסף :

Zoom – בתי משפט קהילתיים

Financial Analyst
ערבי העיון שלנו והפעילות האקדמית של המחוז מתקיימים כל הזמן וגם באמצעות הזום. אמש קיימנו ערב עיון בנושא: פרשנות ומבוא תיאורטי ומעשי לעבודת בתי המשפט הקהילתיים אותו ריכזו עו״ד רועי גיא גרין ועו״ד אדם יציב ובו השתתפו שופטים ובכירים.
בהשתלמות שמענו את נשיא בתי המשפט הקהילתיים כב׳ השופט אביטל חן, בהרצאה המרכזית שעסקה בהוראת השעה שנכנסה לתוקף באוגוסט האחרון ובהטמעתה, וברקע להקמתם של בתי המשפט הקהילתיים.
הרב גד אנסבכר הרחיב בהתייחסות לבתי המשפט הקהיילתיים הנהוגים בתרבות היהודית ושיקומם של עבריינים. בין היתר, בסיפורי בשביס זינגר שכתב ספר על בית הדין הקהילתי של אביו, במלואר בספר הזכרונות של השופט גד פרומקין ובהלכות הנוגעות לדבר ופרשנותן כיום.
לאחר מכן התקיים פאנל בהנחייתו של עו״ד רועי גיא גרין שעסק במשפט משווה ובמתרחש בבתי המשפט הקהילתיים בארצות הברית. זאת בדגש על היבטים תרבותיים ובהשתתפות הדיקנית הילי וויט מבתי המשפט הקהילתיים של אריזונה, ארה״ב וכבוד השופט דוד אברהם וולוך מביהמ״ש של המחוז האוטונומי הילידי, אלסקה.
את דברי הברכה נשא עו״ד ארז צ׳צקס שהודה למארגנים ולמשתתפים בשמו ובשם יו״ר וועד המחוז עו״ד אשר אקסלרד והודה לכבוד הנשיא אביטל חן על השתתפותו בערב העיון ועל מנהיגות המיוחדת והאנושית, הכוללת חכמה וסבלנות וקריאת האדם הייחודית שלו וציין כי אין ספק שכבוד הנשיא חן ניחן לא רק בידיעה משפטית מקיפה ורחבה אלא גם בתכונות הנדרשות לשופט שעושה צדק וחותר תמיד לחקר האמת תוך איזון והבנת כל המשתנים שמקיפים כל תיק ותיק ועל כך יש לו זכויות רבות בכך שקיבל על עצמו את נשיאות בתי המשפט הקהילתיים, בנוסף נשא דברים עו״ד ליאון אמיראס, שהודה גם הוא לנשיא אביטל על המנהיגות המיוחדת והאנושית שלו בירושלים בפרט, ובארץ בכלל.