113 עורכות ועורכי דין חדשים הוסמכו והצטרפו למשפחת מחוז ירושלים.

מוזמנים להציץ בתמונות מטקס ההסמכה ולזהות את עצמכם  

113 עורכות ועורכי דין חדשים הוסמכו והצטרפו למשפחת מחוז ירושלים. Read More »